Veiligheid

Hoe veilig is een digitale kluis?

Alle documenten die u opslaat in uw digitale kluis worden bewaard op een beveiligde server. Dat kunt u zien aan de URL die begint met HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Dit wil zeggen dat er een veilige uitwisseling is van gegevens tussen uw computer en de server. Al uw gegevens worden bij verzending versleuteld, zodat ze niet gebruikt kunnen worden wanneer iemand erin zou slagen ze te onderscheppen. HTTPS wordt dan ook vaak gebruikt bij betalingstransacties en internetbankieren.

Uw vertrouwenspersonen kunnen uw kluis pas openen na uw overlijden. Dit kan immers enkel na voorlegging van de akte van overlijden.

Het is mogelijk om per document, online profiel of bericht één of meerdere vertrouwenspersonen aan te duiden. Enkel de aangeduide vertrouwenspersonen kunnen deze documenten lezen.

Zion Security voerde een audit uit om de veiligheid van deze applicatie te verzekeren.