Wat is een (digitale) wilsbeschikking?

Een (digitale) wilsbeschikking is een vrijwillige verklaring waarin u uw voorkeur bekendmaakt rond het uitvaartproces. U kan er onder meer in opnemen of u zich wil laten begraven of cremeren, of u uw organen wenst af te staan (zie orgaandonatie), volgens welk ritueel u wenst begraven of gecremeerd te worden en hoe uw uitvaart er moet uitzien. Het is dus een manier om uw uitvaartwensen vast te leggen. Let wel: een (digitale) wilsbeschikking is geen rechtsgeldig document. Een testament daarentegen wel (zie ‘Wat is een testament?’)

Via digitale wilsbeschikking op dela.be kan u zelf uw wensen voor uw uitvaart vastleggen, elektronisch bewaren en printen in PDF-vorm. U moet zich wel eerst registreren via Mijn DELA. Daarna kan u dit PDF-document ook bewaren in uw digitale kluis.

Codicil = laatste wilsbeschikking

U kan ook steeds een handgeschreven, gehandtekende en gedateerde laatste wilsbeschikking of codicil afgeven aan de dienst bevolking van uw gemeente.
Deze verklaring wordt dan geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt daarvan een ontvangstbewijs. Een digitale kopie van deze laatste wilsbeschikking en het ontvangstbewijs kan u ook bewaren in uw digitale kluis. Er zijn heel wat gemeenten die een invulformulier ‘Laatste wilsbeschikking’ aanbieden via hun gemeente-website.

Aangezien er bij een overlijden steeds een ‘akte van overlijden’ moet aangevraagd worden bij de gemeente, zal de dienst bevolking altijd eerst in het bevolkingsregister nagaan of er een laatste wilsbeschikking of codicil werd neergelegd.

Inhoud van een codicil

In een codicil regelt de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken en de wensen rond de uitvaart. Nalaten van geld en onroerende goederen kan alleen door middel van een testament via de notaris. Een getypte of gedrukte tekst is niet rechtsgeldig en wordt niet als codicil beschouwd.

Door middel van een codicil kan iemand zaken als sieraden, boeken, verzamelingen, documenten, kledingstukken, meubelstukken of andere voorwerpen die behoren tot de eigen inboedel, na overlijden legateren (nalaten) aan een met naam en toenaam genoemd persoon en/of instelling, of aan verschillende genoemde personen en/of instellingen.

Een codicil heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een testament, maar hoeft niet door een notaris te worden opgemaakt. Een kopie ervan kan bij een notaris in bewaring worden gegeven of bewaard worden in uw digitale kluis. Dat is wettelijk niet vereist, hoewel dit wel aan te raden is. Bij documenten die werden opgesteld door de notaris, is er later geen twijfel over de authenticiteit van het document.Codicils worden niet centraal geregistreerd zoals een testament. Uiteraard is veilig opbergen van het document belangrijk, maar ook dat een vertrouwenspersoon van de opbergplaats op de hoogte is.

Wijziging van een codicil is mogelijk door een nieuwe te maken en het oude te vernietigen (inclusief de kopie). Opzettelijke vernietiging van een codicil zonder toestemming van de erflater is een misdrijf. Indien de erfgenaam dit zou doen, verliest hij zijn erfgenaamschap.

Een bijzondere vorm van het codicil is het donorcodicil (zie orgaandonatie). Hiermee geeft een persoon toestemming om na zijn of haar overlijden organen of weefsels te transplanteren naar een levende persoon. In België worden deze donorcodicils niet centraal beheerd, in Nederland wél.