Euthanasie aanvragen

Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens uitdrukkelijk verzoek. Dat betekent dat je niet zomaar na een vraag van een patiënt ‘een spuitje’ kan geven om zijn leven te beëindigen. Het leven van iemand beëindigen is immers nog steeds een misdrijf.

In België, Nederland en Luxemburg heeft de wetgever echter duidelijk bepaald dat het geen misdrijf is om het leven van iemand te beëindigen als je dit doet onder welbepaalde voorwaarden en volgens een welbepaalde procedure. Het zijn de enige landen binnen de Europese Unie waar euthanasie wettelijk geregeld is. In België is euthanasie geregeld in de Euthanasiewet van 28 mei 2002.

Euthanasie is ook geen recht. Elke meerderjarige en sinds kort ook minderjarige heeft in België het recht om euthanasie te vragen, maar hij/zij kan het niet eisen.

Lees meer over euthanasie en download de wilsverklaring euthanasie op beforeyougo.be.