Wat is een aangifte van nalatenschap?

Een aangifte van nalatenschap moet gebeuren wanneer de goederen van de overledene overgaan op zijn erfgenamen of de mensen die hij/zij heeft aangeduid in zijn/haar testament. Na een overlijden wordt er immers een belasting geheven op de bezittingen van de overleden persoon die overgaan op zijn erfgenamen: de zgn. successierechten. De aangifte van nalatenschap dient te gebeuren opdat de ontvanger van BTW, Registratie en Domeinen het bedrag van de successierechten kan berekenen.

De successierechten worden geheven op het netto-actief van de erfenis, zijnde het verschil tussen baten en de lasten van de nalatenschap. Het bedrag varieert volgens de waarde van de overgedragen goederen en de graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen.

Moet u een nalatenschap aanvaarden of niet?

» Lees meer over aangifte van nalatenschap op BeforeYouGo.be